E-instruction manual Language: English

back

Въвеждане на текст

Клавиатура на екрана

В телевизора има предварително инсталирано приложение за екранна клавиатура, което се появява, когато потребителят трябва да въведе текст, например парола за Wi-Fi или адрес на уебсайт в уеб браузъра. За да преминете към екранната клавиатура, използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, въведете избрания символ, като натиснете OK.

Ако натиснете и задържите бутона OK за 2 секунди, докато сте върху избран символ, ще се покаже съответният национален символ (символи) с ударения или диакритични знаци.