E-instruction manual Language: English

back

Kaukosäätimen osien kuvaus (Vaihtoehto 2)

[XXX.P16]

STANDBY (VALMIUSTILA) – Käynnistä televisio valmiustilassa tai päinvastoin. Kun tätä painiketta painetaan pitkään, televisiossa näkyy valikko, joka sisältää virrankatkaisuvaihtoehdon energiaa säästävää valmiustilaa varten.

[XXX.MT2] MUTE (MYKISTÄ)Mykistää äänet tai palauttaa ne käyttöön.

[XXX.PLA] / [XXX.PAU] - Toista/keskeytä media

[XXX.STP] - Toiston pysäyttäminen

[XXX.FRW] - Toisto pikakelauksella taaksepäin

[XXX.PRM] - Nykyisen luvun käynnistäminen uudelleen

[XXX.NXM] - Jatka eteenpäin seuraavaan kappaleeseen

[XXX.FFW] - Toisto pikakelauksella eteenpäin

NUMEROPAINIKKEET - 0–9 TV-kanavan valitsemiseksi suoraan.

INFO (TIEDOT) – Saat tämänhetkisen tai seuraavan kanavan tiedot painamalla kerran.

EPG (GUIDE) (TV-OPAS)Avaa 7-päiväisen TV-oppaan (digitaali-TV-tila).

[XXX.MEN] MENU (VALIKKO) - Näyttää Live TV -valikon. Tämä painike toimii ainoastaan lähteissä (TV, HDMI, komponentti jne.). Se ei toimi Home-valikossa.

[XXX.SRC] SOURCE (LÄHDE) Tulo-/lähdevalikon esittäminen.

([XXX.UPA] / [XXX.DWN] / [XXX.LFT] / [XXX.RGT] / OK) – Mahdollistaa siirtymisen näytön valikoissa ja järjestelmäasetusten säätämisen haluamasi mukaisiksi.

EXIT (POISTU)Poistu kaikista valikoista.

[XXX.GOA] Google Assistant - Käytä ääntä päästäksesi käyttämään viihdettä, hallitsemaan älylaitteita, saamaan vastauksia näytöllä jne.

[XXX.BCK] BACK (TAKAISIN) - Palaa edelliseen vaiheeseen.

VOL (+/-) – Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.

[XXX.HOM] HOME (ALOITUS) – Näytä TV:n aloitusvalikko.

P /Katsottavan kanavan vaihtaminen ylöspäin tai alaspäin.

NETFLIX - Käytä Netflix-sovellusta.

YouTube - Käytä YouTube-sovellusta.

VÄRIPAINIKKEET - Suorita vastaava toiminto sillä hetkellä.

[XXX.ATR] – Avaa ääniraitavalikon.

[XXX.TXT] TEXT - Siirry/poistu tekstitelevisiosta.

SUBT (TEKSTITYS)Valintaruudun vaihtamiseen näytön alaosassa (on/off).