E-instruction manual Language: English

back

Kaugjuhtimispuldi osade kirjeldus (2. võimalus)

[XXX.P16]

STANDBY – teleri sisselülitamiseks ooterežiimis ja vastupidi. Seda nuppu pikalt vajutades kuvatakse menüü, mis sisaldab energiasäästlikku ooterežiimi väljalülitumise võimalust.

[XXX.MT2] MUTE - heli summutamine ja vastupidi.

[XXX.PLA] / [XXX.PAU] - meedia esitamine/paus

[XXX.STP] - taasesitamise peatamine

[XXX.FRW] - tagasikerimise režiimis esitamine

[XXX.PRM] - Olemasoleva peatüki taasalustamine

[XXX.NXM] - Järgmisse peatükki edasiliikumine

[XXX.FFW] - edasikerimise režiimis esitamine

NUMBRINUPUD - 0–9 telekanali otse valimiseks.

INFO - vajutage üks kord praeguse/järgmise kanaliteabe kuvamiseks.

EPG (GUIDE) - avab seitsme päeva telekava (digitelevisiooni režiim).

[XXX.MEN] MENU – otsetelevisiooni menüü kuvamine. See nupp toimib vaid allikates (televisioon, HDMI, komponent, jne). Avamenüüs see ei tööta.

[XXX.SRC] SOURCE - sisendi/allika menüü kuvamine.

([XXX.UPA] / [XXX.DWN] / [XXX.LFT] / [XXX.RGT] / OK) - võimaldab teil navigeerida ekraanimenüüdes ja muuta süsteemiseadeid vastavalt oma eelistustele.

EXIT - kõikidest menüüdest väljumine.

[XXX.GOA] The Google Assistant - kasutage oma häält meelelahutusele juurdepääsemiseks, nutiseadmete juhtimiseks, ekraanile vastuste saamiseks jpm.

[XXX.BCK] BACK - tagasi eelmisse tegevusse.

VOL (+/-) - helitugevustaseme suurendamine/vähendamine.

[XXX.HOM] HOME – teleri avamenüü kuvamine.

P / - vaatavast kanalist järgmise või eelmise kanali valimine.

NETFLIX - Netflixi rakenduse avamine.

YouTube - YouTube’i rakenduse avamine.

VÄRVINUPUD - antud hetkel vastava funktsiooni teostamine.

[XXX.ATR] – avab helirajamenüü.

[XXX.TXT] TEXT - teleteksti sisenemine / teletekstist väljumine.

SUBT - ekraani allosas oleva dialoogi vahetamine (sisse/välja).