E-instruction manual Language: English

back

Beskrivelse af fjernbetjeningens dele (Valgmulighed 2)

[XXX.P16]

STANDBY - Tænd for TV’et i standby eller sluk det. Ved et langt tryk på denne knap, viser apparatet en menu, der giver mulighed for at skrue ned for strømmen til den energibesparende standby-tilstand.

[XXX.MT2] MUTE - slå lyden til eller fra.

[XXX.PLA] / [XXX.PAU] - Sætter et medie på afspil eller pause

[XXX.STP] - Standser afspilning

[XXX.FRW] Afspiller i hurtig tilbagespolingstilstand.

[XXX.PRM] For at starte det aktuelle kapital igen

[XXX.NXM] For at rykke frem til næste kapitel

[XXX.FFW] Afspiller i hurtig fremspolingstilstand.

TALKNAPPER - 0–9 vælger en tv-kanal direkte.

INFO – Tryk én gang for oplysninger om denne/næste kanal.

EPG (GUIDE) – Åbner ٧-dages TV-Guide (Digital tv-tilstand).

[XXX.MEN] MENU - Viser LIVE TV-menuen. Denne knap fungerer kun med kilderne (TV, HDMI, Komponent, etc.). Den fungerer ikke i Startmenuen.

[XXX.SRC] SOURCE – Viser menuen Indgang/kilde.

([XXX.UPA] / [XXX.DWN] / [XXX.LFT] / [XXX.RGT] / OK) – Giver dig mulighed for at navigere i menuer på skærmen og justere systemindstillinger til dine præferencer.

EXIT – Forlader alle menuer.

[XXX.GOA] Google Assistant - Brug stemmen til at styre adgang til underholdning, kontrol af smart-enheder, få svar på skærmen og meget mere.

[XXX.BCK] BACK - Går tilbage til forrige trin.

VOL (+/-) – Øger/sænker lydniveauet.

[XXX.HOM] HOME – Viser tv’ets startsidemenu.

P /Øger eller mindsker kanalnummeret på den kanal, der ses.

NETFLIX - Giver adgang til Netflix-appen.

YouTube - Giver adgang til YouTube-appen.

FARVEKNAPPER - Udfører tilsvarende funktion på det tidspunkt.

[XXX.ATR] – Åbner menuen Lydspor.

[XXX.TXT] TEXT - Åbner/lukker tekst-tv.

SUBT (SUBTITLE)Skifter mellem undertekster slået til eller fra (on/off).