E-instruction manual Language: English

back

Popis částí dálkového ovladače (Možnost 2)

[XXX.P16]

POHOTOVOSTNÍ - Zapnutí TV v pohotovostním režimu, nebo její vypnutí. Při dlouhém stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí rozbalovací menu s možností energeticky úsporného pohotovostního režimu.

[XXX.MT2] MUTE (ZTLUMENÍ ZVUKU) – ztlumení a opětovné zapnutí zvuku.

[XXX.PLA] / [XXX.PAU] – přehrávání/pozastavení médií

[XXX.STP] – zastavení přehrávání

[XXX.FRW] – přehrávání v režimu rychlého přehrávání pozpátku

[XXX.PRM] – Opakované spuštění aktuální kapitoly

[XXX.NXM] – Posunutí dopředu na další kapitolu

[XXX.FFW] – přehrávání v režimu rychlého přehrávání vpřed

TLAČÍTKA S ČÍSLY 0–9 slouží k přímému výběru kanálu.

INFO – jedním stisknutím zobrazíte informace o nynějším/pozdějším vysílání kanálu.

EPG (GUIDE) (PRŮVODCE) – otevře průvodce pořady na 7 dní (digitální režim televize).

[XXX.MEN] MENU (NABÍDKA) – zobrazí nabídku živého televizního vysílání. Toto tlačítko funguje pouze u zdrojů (TV, HDMI, Komponenta atd.). Nefunguje ve výchozí nabídce.

[XXX.SRC] SOURCE (ZDROJ) – zobrazení nabídky pro vstup/zdroj.

([XXX.UPA] / [XXX.DWN] / [XXX.LFT] / [XXX.RGT] / OK) – umožňuje pohyb v nabídce na obrazovce a uzpůsobení nastavení systému dle vlastních preferencí.

EXIT (ODCHOD) – odchod z nabídky.

[XXX.GOA] Google asistent – spouštějte zábavu pomocí svého hlasu, ovládejte hlasem chytrá zařízení, vyhledávejte odpovědi atd.

[XXX.BCK] BACK (ZPĚT) – návrat k předchozímu kroku.

VOL (+/-) (ZVUK) – snížení/zvýšení hlasitosti.

[XXX.HOM] HOME (DOMŮ) – zobrazí výchozí nabídku televizoru.

P / (KANÁL) – přepnutí na kanál, který je výše/níže v pořadí.

NETFLIX – přístup k aplikaci Netflix.

YouTube – přístup k aplikaci YouTube.

BAREVNÁ TLAČÍTKA – provedení odpovídající funkce v aktuální nabídce.

[XXX.ATR] – otevře nabídku pro audio stopu.

[XXX.TXT] TEXT – vstup do teletextu/odchod z teletextu.

SUBT - vypnutí/zapnutí dialogových titulků na spodní straně obrazovky.