E-instruction manual Language: English

back

Opis dijelova daljinskog upravljača (2. opcija)

[XXX.P16]

STANDBY – uključi TV kad se nalazi u stanju pripravnosti ili obratno. Držanjem ove tipke pritisnutom uređaj prikazuje izbornik s opcijama za isključivanje i stanje pripravnosti radi uštede energije.

[XXX.MT2] MUTE – prigušivanje ili uključivanje zvuka.

[XXX.PLA] / [XXX.PAU] - reprodukcija/pauziranje multimedije.

[XXX.STP] - prekid reprodukcije

[XXX.FRW] - za reprodukciju u načinu brzog premotavanja.

[XXX.PRM] - za ponovno pokretanje trenutnog poglavlja

[XXX.NXM] - za prijelaz na sljedeće poglavlje

[XXX.FFW] - za reprodukciju u načinu rada „brzo naprijed“.

NUMERIČKE TIPKE - 0–9 za izravan odabir TV kanala.

INFO – pritisnite jedanput za informacije o trenutnom/sljedećem kanalu.

EPG (GUIDE) – otvara 7-dnevni TV vodič (digitalni TV način).

[XXX.MEN] MENU – prikazuje izbornik LIVE TV. Ova tipka funkcionira samo za izvore (TV, HDMI, komponentni itd.). Ne funkcionira u početnom izborniku.

[XXX.SRC] SOURCE – prikazuje izbornik za ulaz/izvor.

([XXX.UPA] / [XXX.DWN] / [XXX.LFT] / [XXX.RGT] / OK) - omogućuje kretanje po izbornicima na zaslonu i podešavanje postavki sustava.

EXIT – za izlaz iz svih izbornika.

[XXX.GOA] Googleov pomoćnik - koristite glasovne naredbe za pristup zabavnim sadržajima, upravljanje pametnim uređajima, postavljanje pitanja itd.

[XXX.BCK] BACK - natrag na prethodni korak.

VOL (+/-) - povećavanje/smanjivanje glasnoće.

[XXX.HOM] HOME – prikazuje početni izbornik televizora.

P /- prebacivanje na viši ili niži kanal.

NETFLIX - pristup aplikaciji Netflix.

YouTube - pristup aplikaciji YouTube.

TIPKE U BOJI - izvršavanje odgovarajućih funkcija koje su trenutno dostupne.

[XXX.ATR] – otvara izbornik audiozapisa.

[XXX.TXT] TEXT - za otvaranje/zatvaranje teleteksta.

SUBT – za uključivanje/isključivanje titlova pri dnu zaslona.