E-instruction manual Language: English

back

Beschrijving van de onderdelen van de afstandsbediening (Optie 2)

[XXX.P16]

STAND-BY – Schakelt tv in wanneer in stand-by en andersom. Door lang op deze knop te drukken, toont de set een menu met een uitschakeloptie in de energiebesparende stand-bymodus.

[XXX.MT2] MUTE - Dempt het geluid of schakelt de demping uit.

[XXX.PLA] / [XXX.PAU] - Om media af te spelen/te pauzeren

[XXX.STP] - Om het afspelen te stoppen

[XXX.FRW] - Snel terugspoelen

[XXX.PRM] - Om het huidige hoofdstuk opnieuw te starten

[XXX.NXM] - Om naar het volgende hoofdstuk te gaan

[XXX.FFW] - Snel vooruit spoelen

NUMMERKNOPPEN - Druk op 0–9 om direct een tv-kanaal te selecteren.

INFO - Druk eenmaal voor informatie over het huidige/volgende kanaal.

EPG (GUIDE) - Opent de tv-gids voor de komende 7 dagen (Digital TV-modus).

[XXX.MEN] MENU - Toont het LIVE TV-menu. Deze knop werkt alleen bij gebruik bronnen (tv, HDMI, Component, enz.). Deze werkt niet in het Home-menu.

[XXX.SRC] SOURCE - Het menu Input/Bron tonen.

([XXX.UPA] / [XXX.DWN] / [XXX.LFT] / [XXX.RGT] / OK) - Hiermee navigeert u door de menu’s op het scherm en past u de instellingen van het systeem al naar gelang uw voorkeuren aan.

EXIT - Alle menu’s verlaten.

[XXX.GOA] Google Assistant - Gebruik uw stem voor toegang tot entertainment, om slimme apparaten te bedienen, om op het scherm antwoorden op vragen te krijgen en meer.

[XXX.BCK] BACK - Om een stap terug te gaan.

VOL (+/-) - Zet het geluid harder/zachter.

[XXX.HOM] HOME - Opent het Home-menu van de tv.

P / - Volgende en vorige kanaal.

NETFLIX - Opent de Netflix-app.

YouTube - Opent de YouTub-app.

GEKLEURDE KNOPPEN - Om de op dat moment geldende functie uit te voeren.

[XXX.ATR] - Opent het menu voor audiotracks.

[XXX.TXT] TEXT - Opent/sluit teletekst.

SUBT (SUBTITLE) - Voor de ondertiteling onderin het beeld (aan/uit).