E-instruction manual Language: English

back

Описание на функциите на дистанционното управление (Опция 2)

[XXX.P16]

STANDBY (РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ) – включване/изключване на телевизора от/в режим на готовност. При натискане и задържане на този бутон се показва меню с опция за преминаване в енергоспестяващ режим на готовност.

[XXX.MT2] MUTE (БЕЗ ЗВУК) – изключване или включване на звука.

[XXX.PLA] / [XXX.PAU] – възпроизвеждане/пауза на мултимедиен файл.

[XXX.STP] – спиране на възпроизвеждането.

[XXX.FRW] – възпроизвеждане в режим бързо превъртане назад.

[XXX.PRM] – Рестартиране на текущата глава

[XXX.NXM] – Преминаване стъпка напред към следващата глава

[XXX.FFW] – възпроизвеждане в режим бързо превъртане напред.

ЦИФРОВИ БУТОНИ ٠–٩ – директен избор на телевизионен канал.

INFO (ИНФО) – натиснете веднъж за информация за текущия/следващия канал.

EPG (GUIDE) (СПРАВОЧНИК) – отваряне на седемдневния телевизионен справочник (в цифров режим).

[XXX.MEN] MENU (МЕНЮ) – показване на телевизионното меню. Този бутон е активен единствено при източници на входен сигнал като телевизия, HDMI, компонентен вход и т.н. Бутонът не може да бъде използван в началното меню на телевизора.

[XXX.SRC] SOURCE (ИЗТОЧНИК) показване на меню за входния сигнал/източника на входен сигнал.

([XXX.UPA] / [XXX.DWN] / [XXX.LFT] / [XXX.RGT] / OK) – управление на различните менюта на екрана и регулиране на системните настройки в зависимост от предпочитанията на потребителя.

EXIT (ИЗХОД) – изход от всички менюта.

[XXX.GOA] The Google Assistant (Google Асистент) – бърз достъп до забавления, управление на смарт устройства, отговори на въпроси върху екрана и т.н.

[XXX.BCK] BACK (НАЗАД) – връщане към предишната стъпка.

VOL (+/-) – увеличаване/намаляване силата на звука.

[XXX.HOM] HOME (НАЧАЛЕН ЕКРАН) – началното меню на телевизора.

P / – преместване на текущия канал със стъпка нагоре или надолу.

NETFLIX – достъп до приложение Netflix.

YouTube – достъп до приложение YouTube.

ЦВЕТНИ БУТОНИ – изпълняване на функции от съответното меню.

[XXX.ATR] – отваряне на меню Аудио записи.

[XXX.TXT] TEXT – вход/изход от Телетекст.

SUBT (СУБТИТРИ) – включване и изключване на диалога в долната част на екрана.